Trắc nghiệm Luật phòng chống tham nhũng

Thế nào là tham nhũng?+100 điểm
Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí những người nào dưới đây giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc gia+500 điểm
Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc tặng quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như thế nào?+100 điểm
Nội dung xác minh tài sản, thu nhập trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị như thế nào?+500 điểm
Người kê khai tài sản, thu nhập phải có nghĩa vụ gì?+100 điểm
Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước phải làm gì:+500 điểm
Chủ thể nào sau đây không được quy định là người có chức vụ, quyền hạn?+300 điểm
Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến lĩnh vực nào dưới đây không phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác?+500 điểm
Công dân có quyền gì trong công tác phòng, chống tham nhũng?+1000 điểm
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bao nhiêu năm?+5000 điểm
Những người nào có nghĩa vụ kê khai tài sản?’+100 điểm
Có bao nhiêu hình thức công khai về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.+200 điểm
Chọn đáp án đúng+100 điểm
Thế nào là vụ lợi.+500 điểm
Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc tặng quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như thế nào?+100 điểm
Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như thế nào?+500 điểm
Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định việc xử lý tài sản tham nhũng như thế nào?+200 điểm
Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm những gì?+500 điểm
Tài sản nào sau đây của người có nghĩa vụ kê khai tài sản khi tăng thêm phải giải trình nguồn gốc?+100 điểm
Trong phòng chống tham nhũng công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm những hình thức nào?+500 điểm
Chọn đáp án đúng+100 điểm
Hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng?+500 điểm
Tài sản, thu nhập nào dưới đây không thuộc tài sản, thu nhập phải kê khai?+100 điểm
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bao nhiêu năm?+500 điểm
Công dân có quyền gì trong công tác phòng, chống tham nhũng?+100 điểm
Đối tượng nào có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập?+500 điểm
Các loại tài sản, thu nhập nào phải kê khai?+1000 điểm
Bản kê khai tài sản, thu nhập được công khai như thế nào?+500 điểm
Việc kê khai tài sản, thu nhập được tổ chức như thế nào?+100 điểm
Xin hỏi, cơ quan, tổ chức thực hiện công khai các lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước bằng hình thức nào?+100 điểm
Captcha

Trắc nghiệm Luật phòng chống tham nhũng

Thông tin công ty
Công ty TNHH Sức Khỏe Tuyệt Hảo - Quản lý web httpgroup.vn
Trụ sở chính: 48/13, Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. HCM
Chinh nhánh 1: Tòa nhà Lô D, Khu Jamona City , đường Đào Trí, quận &, Tp. HCM
Website: http://www.httpgroup.vn
Email: httpsgroup.vn@gmail.com
 Hotline: 0917797501
Kết nối với chúng tôi

© Copyright 2018 httpsgroup.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top