TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Quá trình sản xuất là sự kết hợp của các yếu tố:+500 điểm
\"Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào\". Câu nói trên là của ai?+100 điểm
Sức lao động là:+500 điểm
Lao động sản xuất có đặc trưng cơ bản là:+100 điểm
Lao động sản xuất có vai trò gì đối với con người?+500 điểm
Đối tượng lao động là:+100 điểm
Chọn ý đúng trong các ý dưới đây:+100 điểm
Thuật ngữ \"kinh tế- chính trị\" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?+500 điểm
Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm \"kinh tế- chính trị\"?+100 điểm
Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ điển?+5000 điểm
Ai là người được coi là nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công?+500 điểm
D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ nào?+100 điểm
Kinh tế- chính trị Mác - Lênin đã kế thừa và phát triển trực tiếp những thành tựu của:+5000 điểm
Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là hòn đá tảng?+100 điểm
Đối tượng nghiên cứu của kinh tế- chính trị Mác-Lênin là:+500 điểm
Hãy chọn phương án đúng về đặc điểm của quy luật kinh tế:+100 điểm
Chọn phương án đúng về quy luật kinh tế và chính sách kinh tế:+500 điểm
Để nghiên cứu kinh tế- chính trị Mác- Lênin có thể sử dụng nhiều phương pháp, phương pháp nào quan trọng nhất?+500 điểm
Khi nghiên cứu phương thức sản xuất TBCN, C.Mác bắt đầu từ:+100 điểm
Trừu tượng hoá khoa học là:+500 điểm
Chức năng nhận thức của kinh tế - chính trị là nhằm:+500 điểm
Chức năng phương pháp luận của kinh tế- chính trị Mác- Lênin thể hiện ở:+100 điểm
Chức năng tư tưởng của kinh tế- chính trị Mác – Lê nin thể hiện ở:+100 điểm
Bản chất khoa học và cách mạng của kinh tế - chính trị Mác- Lênin thể hiện ở chức năng nào?+100 điểm
Hoạt động nào của con người được coi là cơ bản nhất và là cơ sở của đời sống xã hội?+100 điểm
Để xem xét, giải thích nguồn gốc sâu xa của các hiện tượng kinh tế- xã hội phải xuất phát từ:+500 điểm
Quá trình sản xuất là sự kết hợp của các yếu tố:+100 điểm
Chỉ số phát triển của con người (HDI) của các quốc gia được đánh giá dựa trên:+100 điểm
Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, thành phần kinh tế nào đóng vai trò chủ đạo?+5000 điểm
Chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta là:+100 điểm
Việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải được tiến hành dựa trên cơ sở:+500 điểm
Captcha

TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Thông tin công ty
Công ty TNHH Sức Khỏe Tuyệt Hảo - Quản lý web httpgroup.vn
Trụ sở chính: 48/13, Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. HCM
Chinh nhánh 1: Tòa nhà Lô D, Khu Jamona City , đường Đào Trí, quận &, Tp. HCM
Website: http://www.httpgroup.vn
Email: httpsgroup.vn@gmail.com
 Hotline: 0917797501
Kết nối với chúng tôi

© Copyright 2018 httpsgroup.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top