Chủ đề Hồ Chí Minh 1

1. Theo HCM đặt điểm cơ bản nhất của nước ta trong thời kỳ quá độ là:+1000 điểm
2. Để đảm bảo thực tiễn thắng lợi của CNXH ở VN trong thời kỳ quá độ theo HCM phải:+1000 điểm
4. Giải phóng dân tộc theo Tư tưởng HCM, xét về thực chất là:+500 điểm
5. Nội dung cốt lõi của Tư tưởng HCM là:+200 điểm
6. Nội dung cơ bản của Bản Yêu sách gồm 8 điểm do Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị VÉC XÂY(pháp) đề cập vấn đề:+200 điểm
7. HCM là người đấu tranh đòi quyền độc lập cho:+500 điểm
8. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu?+500 điểm
9. Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hóa Việt Nam được HCM tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:+500 điểm
10. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu?+500 điểm
11. Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi của Nguyễn Ái Quốc được tính từ:+100 điểm
12. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng việt nam được tính từ:+1000 điểm
13. Giai đoạn vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định chớp cách mạng VN tính từ:+1000 điểm
Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu?+3000 điểm
Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu?+500 điểm
Captcha

Chủ đề Hồ Chí Minh 1

Thông tin công ty
Công ty TNHH Sức Khỏe Tuyệt Hảo - Quản lý web httpgroup.vn
Trụ sở chính: 48/13, Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. HCM
Chinh nhánh 1: Tòa nhà Lô D, Khu Jamona City , đường Đào Trí, quận &, Tp. HCM
Website: http://www.httpgroup.vn
Email: httpsgroup.vn@gmail.com
 Hotline: 0917797501
Kết nối với chúng tôi

© Copyright 2018 httpsgroup.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top