Sinh hóa

Phần lớn các ion khoáng xâm nhập vào rễ theo cơ chế chủ động, diễn ra theo phương thức vận chuyển từ nơi có+1000 điểm
Trong các phát biểu sau:Có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của lông hút?+1000 điểm
Sự hấp thụ ion khoáng thụ động của tế bào rễ cây phụ thuộc vào+1000 điểm
Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế+1000 điểm
Lông hút rất dễ gẫy và sẽ tiêu biến ở môi trường+1000 điểm
Tế bào mạch gỗ của cây gồm quản bảo và+1000 điểm
Động lực của dòng mạch rây là sự chệnh lệch áp suất thẩm thấu giữa+1000 điểm
Trong các đặc điểm sau :+300 điểm
Chất tan được vận chuyển chủ yếu trong hệ mạch rây là+300 điểm
Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, người ta tiến hành tiêm vào mạch rây thuộc phần giữa thân của một cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao.+300 điểm
Dịch mạch rây có thành phần chủ yếu là+3000 điểm
Phát biểu nào dưới đây không đúng về hiện tượng ứ giọt ở các thực vật?+3000 điểm
Khi tế bào khí khổng no nước thì+2000 điểm
Khi tế bào khí khổng mất nước thì+2000 điểm
Cho các đặc điểm sau:Con đường thoát hơi nước qua cutin có bao nhiêu đặc điểm trên?+200 điểm
Captcha

Sinh hóa

Thông tin công ty
Công ty TNHH Sức Khỏe Tuyệt Hảo - Quản lý web httpgroup.vn
Trụ sở chính: 48/13, Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. HCM
Chinh nhánh 1: Tòa nhà Lô D, Khu Jamona City , đường Đào Trí, quận &, Tp. HCM
Website: http://www.httpgroup.vn
Email: httpsgroup.vn@gmail.com
 Hotline: 0917797501
Kết nối với chúng tôi

© Copyright 2018 httpsgroup.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top