Tin Học

Cái gì điều khiển máy tính?+2000 điểm
Phát biểu nào dưới đây không đúng?+300 điểm
Chuột thuộc loai thiết bị nào của máy tính?+3000 điểm
Phát biểu nào dưới dây không đúng?+300 điểm
Phần mềm Microsoft word có chức năng gì?+3000 điểm
Trong ứng dụng windows Explorer, để chọn nhiều tập tin hay thư mục không liên tục ta thực hiện thao tác kết hợp phím … với click chuột.+3000 điểm
Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím:+1000 điểm
Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – S là:+1000 điểm
Cấu trúc của một chương trình Pascal gồm mấy phần?+100 điểm
Bảng tính thường được dùng để:+1000 điểm
Hàm=Average(4,10,16) sẽ cho kết quả là bao nhiêu?+100 điểm
Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính.+1000 điểm
Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là?+1000 điểm
Có mấy dạng biểu đồ phổ biến nhất mà em được học trong chương trình?+3000 điểm
Để xoá các ký tự đứng trước con trỏ soạn thảo thì nhấn phím?+300 điểm
Thiết bị nhập của máy tính gồm:+3000 điểm
Trình tự của quá trình ba bước là ?+300 điểm
Để xảy ra hiện tượng Nhật Thực, Mặt Trời nằm như thế nào trong Hệ Mặt Trời?+3000 điểm
Để viết đơn đăng kí tham gia câu lạc bộ, em nên sử dụng phần mềm nào dưới đây?+3000 điểm
Cấu trúc chung hợp lý của một chương trình Pascal là :+3000 điểm
Từ khoá để khai báo biến trong ngôn ngữ lập trình Pascal là :+3000 điểm
Để gán tệp có tên ‘KQ.TXT’ cho biến tệp f ta sử dụng câu lệnh:+3000 điểm
Để gán tệp có tên ‘KQ.TXT’ cho biến tệp f ta sử dụng câu lệnh:+3000 điểm
Trong Pascal để khai báo ba biến tệp văn bản f1, f2, f3 cần sử dụng cách viết nào sau đây?+3000 điểm
Chương trình dịch làm gì ?+2000 điểm
Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?+3000 điểm
Các phép toán nào sau đây không dùng cho kiểu số thực+3000 điểm
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:+3000 điểm
Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Winzard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ:+300 điểm
Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?+100 điểm
Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm) , ta thực hiện:+1000 điểm
Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL+1000 điểm
Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:+1000 điểm
Để biết con trỏ tệp đã ở cuối dòng của tệp f hay chưa, ta sử dụng hàm:+1000 điểm
Captcha

Tin Học

Thông tin công ty
Công ty TNHH Sức Khỏe Tuyệt Hảo - Quản lý web httpgroup.vn
Trụ sở chính: 48/13, Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. HCM
Chinh nhánh 1: Tòa nhà Lô D, Khu Jamona City , đường Đào Trí, quận &, Tp. HCM
Website: http://www.httpgroup.vn
Email: httpsgroup.vn@gmail.com
 Hotline: 0917797501
Kết nối với chúng tôi

© Copyright 2018 httpsgroup.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top