Trắc nghiệm Mác - Lênin

Những cống hiến của V.I.Lênin đối với triết học Mác - Ăngghen? (Đáp án nào dướiđây là đúng nhất?)+500 điểm
Luận điểm của Lênin về khả năng thắng lợi của CNXH bắt đầu ở một số nước, thậmchí ở một nước riêng rẽ được rút ra từ sự phân tích quy luật nào?+100 điểm
Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc ta từ việc tìm hiểu tácphẩm nào của V.I.Lênin?+500 điểm
Từ những năm 90 của thế kỷ thứ XX, hệ thống xã hội chủ nghĩa bị khủng hoảng vàrơi vào giai đoạn thoái trào. Tuy nhiên, ở hiện nay tư tưởng xã hội chủ nghĩa vẫntồn tại trên phạm vi toàn cầu; quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vẫnđược khẳng định+100 điểm
Những yêu cầu Học tập nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ?+500 điểm
Quan điểm của CNDV về mặt thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học? (Đáp án nàodưới đây là đúng nhất?)+500 điểm
Nguồn gốc ra đời của CNDT? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)+100 điểm
Sự khẳng định: mọi sự vật, hiện tượng chỉ là “phức hợp những cảm giác” của cánhân là quan điểm của trường phái triết học nào?+100 điểm
Khuynh hướng triết học nào mà sự tồn tại, phát triển của nó có nguồn gốc từ sựphát triển của khoa học và thực tiễn, đồng thời thường gắn với lợi ích của giai cấpvà lực lượng tiến bộ trong lịch sử, vừa định hướng cho các lực lượng xã hội tiến bộhoạt động t+500 điểm
Thế giới như một cỗ máy cơ giới khổng lồ mà mỗi bộ phận tạo nên nó luôn ở trongtrạng thái biệt lập, tĩnh tại; nếu có biến đổi thì đó chỉ là sự tăng, giảm đơn thuần vềlượng và do những nguyên nhân bên ngoài gây nên, là quan niệm của khuynh tướngtriết học n+1000 điểm
Tại sao ở Tây Âu thời cận đại, triết học duy vật lại phát triển mạnh mẽ? (Đáp án nàodưới đây là đúng nhất?)+5000 điểm
Quan niệm về phạm trù vật chất của các trào lưu triết học duy vật thời cổ đại có đặcđiểm gì? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)+100 điểm
Xét về lịch sử hình thành và giá trị tư tưởng thì chủ nghĩa Ph.Ăngghen ở giai đoạn1844 – 1848+100 điểm
Tác phẩm là quan trọng và điển hình nhất của chủ nghĩa Mác trong giai đoạn1848 – 1895? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)+500 điểm
Khi bàn về vai trò của triết học trong đời sống, C.Mác đã có một phát biểu một luậnđiểm rất sâu sắc, cho thấy sự khác biệt về chất giữa triết học của Ông với các tràolưu triết học trước đó, nguyên văn của phát biểu đó là gì? (Đáp án nào dưới đây làđúng nh+100 điểm
Những cống hiến của V.I.Lênin đối với triết học Mác - Ăngghen? (Đáp án nào dướiđây là đúng nhất?)+500 điểm
Luận điểm của Lênin về khả năng thắng lợi của CNXH bắt đầu ở một số nước, thậmchí ở một nước riêng rẽ được rút ra từ sự phân tích quy luật nào? (Đáp án nào dướiđây là đúng nhất?)+100 điểm
Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc ta từ việc tìm hiểu tácphẩm nào của V.I.Lênin+500 điểm
Từ những năm 90 của thế kỷ thứ XX, hệ thống xã hội chủ nghĩa bị khủng hoảng vàrơi vào giai đoạn thoái trào. Tuy nhiên, ở hiện nay tư tưởng xã hội chủ nghĩa vẫntồn tại trên phạm vi toàn cầu; quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vẫnđược khẳng định+100 điểm
Đỉnh cao của quan niệm duy vật cổ đại về phạm trù vật chất? (Đáp án nào dưới đâylà đúng nhất?)+500 điểm
Tư tưởng nào dưới dây được xem là đỉnh cao về triết học duy vật ở Hy Lạp thời cổđại?+500 điểm
Thế giới như một cỗ máy cơ giới khổng lồ mà mỗi bộ phận tạo nên nó luôn ở trongtrạng thái biệt lập, tĩnh tại; nếu có biến đổi thì đó chỉ là sự tăng, giảm đơn thuần vềlượng và do những nguyên nhân bên ngoài gây nên, là quan niệm của khuynh tướngtriết học n+500 điểm
Khuynh hướng triết học nào mà sự tồn tại, phát triển của nó có nguồn gốc từ sựphát triển của khoa học và thực tiễn, đồng thời thường gắn với lợi ích của giai cấpvà lực lượng tiến bộ trong lịch sử, vừa định hướng cho các lực lượng xã hội tiến bộhoạt động t+500 điểm
Captcha

Trắc nghiệm Mác - Lênin

Thông tin công ty
Công ty TNHH Sức Khỏe Tuyệt Hảo - Quản lý web httpgroup.vn
Trụ sở chính: 48/13, Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. HCM
Chinh nhánh 1: Tòa nhà Lô D, Khu Jamona City , đường Đào Trí, quận &, Tp. HCM
Website: http://www.httpgroup.vn
Email: httpsgroup.vn@gmail.com
 Hotline: 0917797501
Kết nối với chúng tôi

© Copyright 2018 httpsgroup.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top